Γενικές Ανακοινώσεις

Μπορείτε να δείτε εδώ τον ονομαστικό πίνακα αιτούντων μετεγγραφή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, όπως αυτός κυρώθηκε με την αριθμ. 188797/Ζ1/06-11-2018 Υπουργική Απόφαση. 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς θέσης των φοιτητών στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως  καταθέσουν ή αποστείλουν έως και την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 όλα τα δικαιολογητικά της αίτησης μετεγγραφής τους, την οποία κατέθεσαν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθώς και την υποβληθείσα αίτηση μετεγγραφής.