Γενικές Ανακοινώσεις

Από την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018  έως και την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 και ώρες εξυπηρέτησης κοινού 12:00-13:30, οι επιτυχόντες μετεγγραφών στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΠΘ  μπορούν να καταθέτουν καθημερινά στη Γραμματεία του Τμήματος τις αιτήσεις εγγραφής τους. 

Τα δικαιολογητικά εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών στο Τμημα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι τα εξής: 

Πληροφορίες για τις υπηρεσίες της φοιτητικής μέριμνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (σίτιση, υγειονομική περίθαλψη, ακαδημαϊκή ταυτότητα, στέγαση)  μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.uth.gr/students/student-welfare


ΠΡΟΣΟΧΗ

- Τα πιστοποιητικά διαγραφής  των επιτυχόντων θα αναζητηθούν υπηρεσιακά αφού πρώτα οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές αιτηθούν τη διαγραφή τους στο τμήμα προέλευσης και κοινοποιήσουν  τον αριθμό πρωτοκόλλου στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Π.Θ.