Γενικές Ανακοινώσεις

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ το ομόφωνο ψήφισμα της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών σχετικά με το περιστατικό της 23ης Νοεμβρίου 2016 στο Π.Θ.