Γενικές Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ σε διάφορους φορείς του εξωτερικού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας:

http://erasmus.uth.gr/index.php/el/praktiki-erasmus-3/diadikasia-gia-ti-simmetoxi-sto-programma-gia-praktiki

 Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από 16 Ιανουαρίου έως και 16 Φεβρουαρίου 2017 και θα αφορούν σε μετακινήσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Εκπρόθεσμες αιτήσεις για πρακτική άσκηση καθώς και αιτήσεις στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται επίσημη βεβαίωση αποδοχής από φορέα κατάρτισης δεν θα γίνονται δεκτές.

Συμπληρωματική περίοδος υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση Erasmus+ μηδενικής επιχορήγησης (zero grant) θα προκηρυχθεί τον Σεπτέμβριο 2017. Στην περίπτωση που θα υπάρξει οικονομικό πλεόνασμα, οι εγκεκριμένες αιτήσεις ενδέχεται να χρηματοδοτηθούν μερικώς ή πλήρως ανάλογα με το ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων