Γενικές Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως και την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017.

Οι φοιτητές που πρόκειται να ορκιστούν στην ορκωμοσία του Μαρτίου παρακαλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι 10 Μαρτίου προκειμένου να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.