Γενικές Ανακοινώσεις

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ την ανακοίνωση για την πρακτική άσκηση.