Γενικές Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία θα δέχεται έως και αύριο Τετάρτη 17-05-2017 και ώρα 15:30 τις δηλώσεις μαθημάτων που αφορούν στην εμβόλιμη εξεταστική. Πέραν αυτής της προθεσμίας, δεν θα γίνονται δεκτές άλλες δηλώσεις.