Γενικές Ανακοινώσεις

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών: Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν πλήθους αιτημάτων υποψηφίων αλλά και Γραμματειών Σχολών/τμημάτων, το Δ.Σ. του ΙΚΥ αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έως την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν είναι αποδεκτά.  Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω προθεσμία αφορά την υποβολή δικαιολογητικών από τους υποψηφίους και όχι την ολοκλήρωση του ελέγχου που πραγματοποιούν οι Γραμματείες.


(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επιτύχει το 60% των μαθημάτων με βάση το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του ακαδ. έτους 2015-2016, έως και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος).

Στον παρακάτω σύνδεσμο του ΙΚΥ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/ φοιττητριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/2860-deltiotypouikyeko