Γενικές Ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης μιας θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση με Εφαρμογές σε Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα" ανακοινώνεται το πρόγραμμα διαλέξεων των υποψηφίων για την εν λόγω θέση, οι οποίοι θα αξιολογηθούν από τους φοιτητές για την διδακτική  τους ικανότητα (σύμφωνα με την με αρ.1322/2-2-2012 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (αρ.συν.104/13-01-2012) ΦΕΚ 421/Β’/23-02-2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα).
Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Α4 του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ως εξής:

A/A
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

ΩΡΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

1.

Ελευθεριάδου Αναστασία

26/6/2017

12.00-12.30

2.

Κούτας Λάμπρος

26/6/2017

12.30-13.00

3.

Μανούκας Γρηγόριος

26/6/2017

13.00-13.30

4.

Τέγου Σεβαστή

26/6/2017

13.30-14.00

5.

Παλιεράκη Βασιλική

26/6/2017

14.00-14.30

6.

Παρδαλόπουλος Στυλιανός

26/6/2017

14.30-15.00

       
7.

Σούλης Βασίλειος

27/6/2017

12.00-12.30

8.

Στεφανίδου Σωτηρία

27/6/2017

12.30-13.00

9.

Στρεπέλιας Ηλίας

27/6/2017

13.00-13.30

10.

Μαρκογιαννάκη Όλγα

27/6/2017

13.30-14.00

11.

Χαραλαμπάκης Αριστοτέλης

27/6/2017

14.00-14.30

12.

Χρυσανίδης Θεόδωρος

27/6/2017

14.30-15.00