Γενικές Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  ότι  η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων,  για  παροχή  δωρεάν  σίτισης  ακαδ. έτους 2017-2018,  έληξε  στις  3 Αυγούστου 2017 (ώρα 10.30)

Η διαδικτυακή πλατφόρμα για υποβολή νέων αιτήσεων έχει κλείσει.

Δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα έχουν μόνο οι φοιτητές, των οποίων οι αιτήσεις εμφανίζουν εκκρεμότητες και θα πρέπει να τις τακτοποιήσουν άμεσα