Γενικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κατά το διάστημα από 14-8-2017 έως και 18-8-2017 θα παραμείνει κλειστή σύμφωνα με την υπ’αριθμ.184/19-6-2017 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.