Γενικές Ανακοινώσεις

Μπορείτε να δείτε εδώ ανακοίνωση που αφορά στην περιγραφή του μαθήματος  Γερμανικά Ι.
Μπορείτε να δείτε εδώ ανακοίνωση που αφορά στην  περιγραφή του μαθήματος της Γερμανικά  ΙΙΙ.
Μπορείτε να δείτε εδώ ανακοίνωση που αφορά στην περιγραφή του μαθήματος Ιταλικά ΙΙΙ.