Γενικές Ανακοινώσεις

Μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων:
http://ee.uth.gr/sites/default/files/procurement_attachments/7a1p469v7x-2hd_orthi_epanalipsi.pdf