Γενικές Ανακοινώσεις

Θα βρείτε εδώ σχετική ανακοίνωση  της Δ/νσης Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.