Γενικές Ανακοινώσεις

Μπορείτε να δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.