Γενικές Ανακοινώσεις

Θα βρείτε εδώ σχετικό δελτίου τύπου της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής.