civ-Picture5.jpg

Γενικές Ανακοινώσεις

Άλλες Διακρίσεις

05-11-2017 Τρεις από τις είκοσι μεταδιδακτορικές υποτροφίες που χορηγήθηκαν από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Πανεπιστήμιό μας προκρίθηκαν σε μεταδιδάκτορες του Τμήματός μας! 

Στο πλαίσιο του προγράμματος χορηγίας είκοσι (20) μεταδιδακτορικών υποτροφιών από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των 20 προτάσεων που προκρίθηκαν. Με μεγάλη μας χαρά είδαμε ότι από τους 20 υποτρόφους που προκρίθηκαν συνολικά για όλο το Πανεπιστήμιο (18 Τμήματα συνολικά), οι τρεις είναι από το Τμήμα μας! Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στους παρακάτω επιτυχόντες, οι οποίοι πέτυχαν και πολύ υψηλές βαθμολογίες, καθώς και στους επιβλέποντες καθηγητές και τους συνεργάτες τους!

Παντελής Σιδηρόπουλος 

Αλεξάνδρα-Ελένη Σπυροπούλου

Σταυρούλα Τσιτσιφλή
29-05-2017 Υπογράφηκε συμφωνία ERASMUS+ μεταξύ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του αντίστοιχου Τμήματος του University of Leeds της Μεγάλης Βρετανίας για κινητικότητα προσωπικού.


Ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Δημήτρης Σοφιανόπουλος είναι ο ακαδημαϊκός συντονιστής συμφωνίας που υπογράφηκε με το Πανεπιστήμιο του Leeds, UK στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS +. Η συμφωνία αυτή επιτρέπει τη μετακίνηση προσωπικού μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων και τη διδασκαλία καθηγητών του ενός Πανεπιστημίου στο άλλο και συμβάλλει σημαντικά στην εξωστρέφεια του Τμήματός μας.04-01-2017 Επιστημονική Δημοσίευση μεταξύ των πρώτων 5 δημοσιεύσεων που αναφέρονται συχνότερα στο περιοδικό
Journal of Geometry and Physics.

Στις 4 Ιανουαρίου 2017, οι εκδότες του περιοδικού Journal of Geometry and Physics έστειλαν συγχαρητήριο μήνυμα στον Επ. Καθηγητή κ. Γραμμένο επειδή το άρθρο του 2013 με τίτλο "Conditional symmetries and the canonical quantization of constrained minisuperspace actions: The Schwarzschild case" στο οποίο είναι ένας από τους συγγραφείς, βρίσκεται στη λίστα των δημοσιεύσεων του περιοδικού με τις περισσότερες παραπομπές κατά τη διάρκεια του 2014, 2015 και μέχρι τον Ιούνιο του 2016. Η σχετική λίστα του περιοδικού με τα άρθρα με τις περισσότερες παραπομπές βρίσκεται εδώ.2006 - 2012: Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Έργων (ΕΠΑΣΕ) έχει να επιδείξει μια σειρά βραβεύσεων, όπως φαίνεται και στην ιστοσελίδα του.

  • «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, 2012
  • “UNA TANTUM” AWARD 2012 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ INGEGNERIA FERROVIARIA
  • 3o PREMIO – 3rd PRIZE 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ INGEGNERIA FERROVIARIA
  • ECOCITY ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2008»
  • ECOCITY ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚOY ΕΡΓΟΥ «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2006»
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις βραβεύσεις βρίσκονται εδώ.

Ερευνητικά Προγράμματα


30 Αυγούστου 2017--Πρόγραμμα SaveSafeWater: Σημαντική Διάκριση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με τη Χρηματοδότηση Έρευνας μέσω του νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020."  

Δείτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 


1 Ιουνίου 2017--Tο ΕΠΑΣΕ ανέλαβε από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για 3η συνεχόμενη φορά την εκπόνηση ερευνητικού έργου - ως περιβαλλοντικός σύμβουλός του σε θέματα αεροπορικού θορύβου - για την εκπόνηση του 3ου κύκλου Στρατηγικής Χαρτογράφησης Θορύβου του Αερολιμένα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49/EK.  


Δείτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 28 Απριλίου 2017--Πρόγραμμα WATER RESCUE: Σημαντική Διάκριση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με τη Χρηματοδότηση Έρευνας μέσω του νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG VA "Ελλάδα - Βουλγαρία 2016-2020."  


Δείτε εδώ το Δελτίου Τύπου για περισσότερες πληροφορίες. 26 Απριλίου 2017--Πρόγραμμα WATenERgy CYCLE: Σημαντική Διάκριση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με τη Χρηματοδότηση Έρευνας μέσω του νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020. 

Δείτε εδώ το Δελτίου Τύπου για περισσότερες πληροφορίες. 1 Μαρτίου 2017--Πρόγραμμα Water4Cities: Σημαντική Διάκριση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με τη Χρηματοδότηση Έρευνας μέσω Ευρωπαϊκού Προγράμματος
HORIZON 2020-Marie Sklodowska Curie MSCA-RISE-2016 


Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου για περισσότερες πληροφορίες.


26 Ιανουαρίου 2016--Πρόγραμμα SIM4NEXUS: Σημαντική Διάκριση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με τη Xρηματοδότηση Έρευνας μέσω Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου για περισσότερες πληροφορίες.Διοικητικό Προσωπικό

Τα μέλη του Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που επιθυμούν να μετακινηθούν
για επιμόρφωση κατά  το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους,
συμπληρώνουν και υποβάλλουν το έντυπο Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και αντίγραφα πιστοποίησης γλώσσας (εφόσον διαθέτουν) το αργότερο έως τις 20 Μαΐου στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων το οποίο προωθεί τις εμπρόθεσμες αιτήσεις για αρχική επιλογή στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων, η οποία αποτελείται από τους Τμηματικούς Υπευθύνους όλων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και είναι το αρμόδιο όργανο για τις αποφάσεις που αφορούν το πρόγραμμα. Οι μετακινήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

Η κινητικότητα Erasmus με σκοπό την επιμόρφωση συνήθως μπορεί να περιλαμβάνει:
- Οργανωμένες εβδομάδες επιμόρφωσης από τα Ιδρύματα Υποδοχής
- Πρακτική άσκηση, ανταλλαγή εμπειριών και τρόπου εργασίας
- Προγράμματα γλωσσικής κατάρτισης, παρακολούθηση σεμιναρίων εργαστηρίων κ.α.
- Εργασία σε αντίστοιχο αντικείμενο στο Ίδρυμα Υποδοχής
- Άλλη μορφή επιμόρφωσης η οποία αξιολογείται κατά περίπτωση.

Περισσότερα εδώ.

Μελη ΔΕΠ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στην κινητικότητα Erasmus με σκοπό τη διδασκαλία, μπορούν να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ, μέλη ΕΔΙΠ καθώς και  συμβασιούχοι διδάσκοντες εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Ελάχιστη διάρκεια 8 διδακτικές ώρες/εβδομάδα και μέγιστη διάρκεια 6 εβδομάδες.
  • Διμερής Συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.
  • Πρόσκληση από το Φορέα Υποδοχής.
  • Προσυμφωνημένο πρόγραμμα διδασκαλίας. 
Περισσότερα εδώ.

Φοιτητές

Στους φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως και σε όλους τους φοιτητές του Ιδρύματος, δίνεται η δυνατότητα να φοιτήσουν για ένα εξάμηνο ή/και περισσότερο σε Πανεπιστημία της Ε.Ε. με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας (ERASMUS PLUS). Κατά την επιστροφή τους, μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς μπορούν να αναγνωριστούν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμπληρώνοντας το αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών. 

Υπεύθυνος των προγραμμάτων κινητικότητας για το Τμήμα Πολιτικών Πολιτικών Μηχανικών είναι ο Καθηγητής Αθανάσιος Λουκάς και Αναπληρωτής Υπεύθυνος ο Καθηγητής Νικήτας Μυλόπουλος. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εδώ.

ΝΕΟ!!! Αναλυτικά, οι προϋποθέσεις επιλογής φοιτητών για κινητικότητα αναφέρονται εδώ.


Αντίστοιχα Τμήματα στα οποία υπάρχει ενεργό σύμφωνο συνεργασίας με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι τα εξής:

 

ΧΩΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ
ERASMUS
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ /
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

Université d’Orleans F ORLEANS01 www.univ-orleans.fr 2 φοιτητές για 
6 μήνες
Γαλλικά, επίπεδο B2

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Beuth Hochschule Fur Technik Berlin D BERLIN04  www.beuth-hochschule.de 1 φοιτητής για  
6 μήνες
Γερμανικά, επίπεδο B1
Technische Universitat Darmstadt D DARMSTA01 www.tu-darmstadt.de 2 φοιτητές για  
6 μήνες
Γερμανικά, επίπεδο A2

ΔΑΝΙΑ

University of Southern Denmark DK ODENSE01 www.sdu.dk 1 φοιτητής για  
10 μήνες
Αγγλικά, επίπεδο C1

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

University of Strathclyde UKGLASGOW02 www.strath.ac.uk
2 φοιτητές για  
5 μήνες
Αγγλικά, επίπεδο Β2

ΙΤΑΛΙΑ

    
Università degli studi di Cagliari I CAGLIAR01 www.unica.it 2 φοιτητές για  
6 μήνες
Αγγλικά, επίπεδο Β1
Ιταλικά, επίπεδο Α1
Università di Messina I MESSINA01 www.unime.it 5 φοιτητές για  
5 μήνες
Ιταλικά, επίπεδο Β1
Università degli studi di Firenze I FIRENZE01 www.unifi.it 3 φοιτητές για  
6 μήνες
Ιταλικά, επίπεδο Β1
Università degli studi di Napoli Federico II I NAPOLI01 www.unina.it 2 φοιτητές για  
6 μήνες
Ιταλικά, επίπεδο Β1
Seconda Universitá degli Studi di Napoli I NAPOLI 09 www.unina2.it 4 φοιτητές για  
9 μήνες
Ιταλικά, επίπεδο B1

ΚΥΠΡΟΣ

Πανεπιστήμιο Κύπρου CY NICOSIA01 www.ucy.ac.cy 3 φοιτητές για  
6 μήνες
 -

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Universidad de Tras os Montes e Alto Douro P VILA-RE01 www.utad.pt 2 φοιτητές για  
9 μήνες
Αγγλικά, επίπεδο Β1

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Slovak University of Technology in Bratislava SK BRATISL01 www.stuba.sk 3 φοιτητές για  
6 μήνες
Αγγλικά, επίπεδο Β1