Ανακοινώσεις Σπουδών

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι η εξέταση του μαθήματος θα γίνει με κλειστές σημειώσεις. Επίσης για την εξέταση του μαθήματος είναι απαραίτητος ο χάρακας.

Γραμματεία