Ανακοινώσεις Σπουδών

Για την τρέχουσα εβδομάδα οι διαλέξεις του μαθήματος Στατική ΙΙ έχουν ως εξής:

Πέμπτη 19/12 9.00-11.00 (αίθουσα Α1)
Παρασκευή 20/12 09.00-11.00 (αίθουσα Α)


Ο διδάσκων
Καθηγητής Ε. Μυστακίδης