Ανακοινώσεις Σπουδών

Αναπλήρωση Ύδρευση-Αποχέτευση Οικισμών

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του 7ου εξαμήνου ότι την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020 θα γίνει αναπλήρωση στο μάθημα Ύδρευση-Αποχέτευση Οικισμών στις ώρες 13.00 - 17.00

Ο διδάσκων
Νικήτας Μυλόπουλος