Ανακοινώσεις Σπουδών

Επαναληπτικά μαθήματα – Επίλυση αποριών

Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου θα γίνουν επαναληπτικά μαθήματα για επίλυση αποριών

  • Θεμελιώσεις – Αντιστηρίξεις

11:00-12:00Ο Διδάσκων Καθηγητής

Αιμίλιος Κωμοδρόμος