Ανακοινώσεις Σπουδών

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εκλογών, η εξέταση των παρακάτω μαθημάτων μεταφέρεται από την Παρασκευή 18-09-2015 για την Παρασκευή 25-09-2015, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Υδραυλική: ώρα 14:00-17:00, αιθ. Α, Α4

Ακτομηχανική και Λιμενικά Έργα: ώρα 17:00-20:00, αιθ. Α, Α4