Ανακοινώσεις Σπουδών

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα Γεωδαισία Ι δεν θα γίνει την Τετάρτη 23/9/20152, την Παρασκευή 25-09-2015, την Τετάρτη 30-09-2015 και την Παρασκευή 02/10/2015