Ανακοινώσεις Σπουδών

Το μάθημα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ δε θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6/10/16 λόγω κωλύμματος του διδάσκοντα. Η αναπλήρωση θα γίνει την επόμενη εβδομάδα σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

 

Ο Διδάσκων

 Φ. Σοφός