Ανακοινώσεις Σπουδών

Η αναπλήρωση του μαθήματος Αριθμητικές Μέθοδοι στην Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13/10/16 και ώρα 18.00-20.00 στο Εργαστήριο Πληροφορικής.