Ανακοινώσεις Σπουδών

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 20 Δεκεμβρίου 2016 αναβάλλονται τα μαθήματα Εδαφομηχανική Ι και Εδαφοδυναμική λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Οι φοιτητές θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση για την αναπλήρωση των μαθημάτων.

Ο διδάσκων
Π. Ντακούλας