Ανακοινώσεις Σπουδών

Η αναπλήρωση του μαθήματος Γεωδαισίας (φοιτητές εργαστηρίου Παρασκευή) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13/1/2017, και ώρες 9.00-12.00.