Ανακοινώσεις Σπουδών

Σήραγγες και Υπόγεια Έργα

Την Πέμπτη 12/1 θα πραγματοποιηθεί επαναληπτικό μάθημα και επίλυση αποριών. Το μάθημα θα γίνει στην αίθουσα Α2 ώρα 14-17.