Ανακοινώσεις Σπουδών

Σας ενημερώνουμε ότι εν όψει της προγραμματισμένης ορκωμοσίας στο τέλος του Μαρτίου, οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών του τμήματος θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως και την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017.