Ανακοινώσεις Σπουδών

Λόγω παρουσίας του Προέδρου του Τμήματος στη συνεδρίαση της Συγκλήτου το ωρολόγιο πρόγραμμα του 6ου εξαμήνου την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017 διαμορφώνεται ως εξής:

·         Μεταλλικές Κατασκευές Ι   στην αίθουσα Α και ώρα 10-12

·         Υπόγεια Υδραυλική     στην αίθουσα Α και ώρα 12-14