Ανακοινώσεις Σπουδών

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 6ου Εξαμήνου που παρακολουθούν το μάθημα της Υπόγειας Υδραυλικής ότι την Τρίτη 04/03/2017 θα πραγματοποιηθεί πρόσθετο μάθημα στην αίθουσα Α4.