Ανακοινώσεις Σπουδών

Λόγω βλάβης του e-class, oι φοιτητές του 4ου εξαμήνου θα παραλάβουν την εκφώνηση της άσκησης εξαμήνου της Κυκλοφοριακής Τεχνικής στο ερχόμενο μάθημα της Παρασκευής 7/4/2017. Με την αποκατάσταση της βλάβης η εκφώνηση θα αναρτηθεί και στο e-class.

Παντελής Κοπελιάς
Επίκουρος Καθηγητής