Ανακοινώσεις Σπουδών

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 6ου Εξαμήνου που παρακολουθούν το μάθημα της ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ότι την Τρίτη 25/04/2017 δεν θα πραγματοποιηθεί το προγραμματισμένο μάθημα στις 16:00-18:00. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την Παρασκευή 28/4/2017 και ώρα 12:00-14:00 στην αίθουσα Α4.

 
Ο Διδάσκων

Καθ. Α. Λουκάς