Ανακοινώσεις Σπουδών

ANAKOIΝΩΣΗ
ΜΑΘΗΜΑ :      ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΠΕΔΑ :     ΙΙΙ και IV

Ακαδημ. Έτος : 2016-17

Η πρώτη συνάντηση για το μάθημα « ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III & </span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; line-height: 150%;">IV» και για την οργάνωση των αναπληρώσεων του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2017 στην Αίθουσα Η2 (2ος όροφος) του κτιρίου Δελμούζου και ώρα 12.00 μμ– 15.00 μμ