Ανακοινώσεις Σπουδών

Tο Μάθημα της Παρασκευής 12/5 (12-14) Κυκλοφοριακή Τεχνική αναβάλλεται λόγω ορισμού την ίδια ώρα της Τεχνικής Μηχανικής Ι .

Θα αναπληρωθεί ως εξής:

Δευτέρα 15/5, ώρες 9-12 (αντί 10-12)
Παρασκευή 19/5 , ώρες 12-15 αντί 12-14

O διδάσκων
Παντελής Κοπελιάς