Ανακοινώσεις Σπουδών

Το μάθημα της Ελαστικής Ευστάθειας την Δευτέρα 22/05/2017 αναβάλλεται. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει έπειτα από συνεννόηση με τους φοιτητές.