Ανακοινώσεις Σπουδών

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 6ου Εξαμήνου που παρακολουθούν το μάθημα της ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ότι την Πέμπτη 25/05/2017 δεν θα πραγματοποιηθεί το προγραμματισμένο μάθημα στις 16:00-18:00. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την Παρασκευή 26/5/2017 και ώρα 12:00-14:00 στην αίθουσα Α4.

Ο Διδάσκων
Καθ. Α. Λουκάς