Ανακοινώσεις Σπουδών

Λόγω σοβαρότατου προσωπικού κωλύμματος του Καθηγητή κ. Α. Γιαννακόπουλου αναβάλλεται η εξέταση του μαθήματος "Τεχνική Μηχανική ΙΙ" την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 και θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 12.00 στην αίθουσα Α.