Ανακοινώσεις Σπουδών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Λόγω κωλύματος του διδάσκοντα η ώρα εξέτασης του μαθήματος της Οικοδομικής την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 μετατίθεται στις 18.00 (από τις 15.00 που ήταν προγραμματισμένη).