Ανακοινώσεις Σπουδών

Παράδοση θεμάτων για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου

Η παράδοση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί μέσω e-mail και η τελική ημερομηνία είναι η Παρασκευή 15/09/2017.

Είναι προτιμότερο να μην επισυνάπτονται τα αρχεία στο mail (λόγω μεγάλου όγκου δεδομένων μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα στην αποστολή) και να χρησιμοποιηθεί κάποιος εναλλακτικός τρόπος αποστολής όπως για παράδειγμα το WeTransfer .