Ανακοινώσεις Σπουδών

Μελέτη και κατασκευή Οδοστρωμάτων
Πρώτο Μάθημα

Το πρώτο μάθημα του μαθήματος Μελέτη και Κατασκευή Οδοστρωμάτων θα γίνει την Τετάρτη 27/9 αντί της Δευτέρας 25/9
το οποίο αναβάλλεται, λόγω απουσίας του διδάσκοντα.