Ανακοινώσεις Σπουδών

Σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 δεν θα διδαχθούν τα παρακάτω μαθήματα:

       3ο εξάμηνο
  • Γεωδαισία 
  • Τεχνική Μηχανική ΙΙ
       5ο εξάμηνο
  • Εδαφομηχανική Ι
       7ο εξάμηνο
  • Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα ΙΙ
       9ο εξάμηνο
  • Δυναμική των Κατασκευών ΙΙ 
  • Πεπερασμένα Στοιχεία   
  • Περιβαλλοντική Γεωτεχνική Μηχανική
  • Σχεδιασμός και Λειτουργία Θαλάσσιων Συστημάτων