Ανακοινώσεις Σπουδών

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 η διδασκαλία του μαθήματος Γεωδαισία θα διεξαχθεί κανονικά σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.