Ανακοινώσεις Σπουδών

Το μάθημα του Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Συστημάτων Μεταφορών της Τετάρτης 27 και Παρασκευής 29 Σεπτεμβρίου 2017 αναβάλλεται λόγω απουσίας της διδάσκουσας.
Αναπλήρωσή του θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.