Ανακοινώσεις Σπουδών

9o Εξάμηνο

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ


Σχεδιασμός και Λειτουργία Αεροπορικών Συστημάτων
Την επόμενη Δευτέρα 9/10 και ώρα 10-12 θα γίνει αναπλήρωση μαθήματος της πρώτης εβδομάδας.

Η διδάσκουσα
Ε. Μισοκεφάλου