Ανακοινώσεις Σπουδών

Η έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος "Πεπερασμένα Στοιχεία" τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017 θα γίνει στις 16.00.

Ο διδάσκων 
Κ. Τζάρος