Ανακοινώσεις Σπουδών

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 7ου Εξαμήνου που παρακολουθούν το μάθημα Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Συστημάτων Μεταφορών ότι την Τετάρτη  18/10/2017 και την Παρασκευή 20/10/2017 δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα μαθήματα λόγω απουσίας της διδάσκουσας. Η αναπλήρωση τους θα γίνει έπειτα από συνεννόηση με τους φοιτητές.