Ανακοινώσεις Σπουδών

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 9ου Εξαμήνου που παρακολουθούν το μάθημα Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙΙ  ότι την Τετάρτη  18/10/2017 δεν θα πραγματοποιηθεί  το προγραμματισμένο μάθημα. Η αναπλήρωση τους θα γίνει έπειτα από συνεννόηση με τους φοιτητές.