Ανακοινώσεις Σπουδών

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 9ου Εξαμήνου που παρακολουθούν το μάθημα Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙΙ το μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί :

  • τη Δευτέρα 23/10/2017 και ώρα 12.00-14.00
  • την Τετάρτη  25/10/2017 και ώρα 16.00-18.00
  • τη Δευτέρα 30/10/2017 και ώρα 12.00-14.00
Η αναπλήρωση τους θα γίνει έπειτα από συνεννόηση με τους φοιτητές