Ανακοινώσεις Σπουδών

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 7ου Εξαμήνου που παρακολουθούν το μάθημα Θεμελιώσεις και Αντιστηρίξεις  ότι  το μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 και την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017. Η αναπλήρωση των  μαθημάτων θα γίνει έπειτα από συνεννόηση με τους φοιτητές.